TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÊ QUÝ ĐÔN
Thành lập theo quyết định số 2986/QĐ – UBND của UBND tỉnh Hà Tây – Hà Nội
 Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thu Hòa 4/7/1977
1999: Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên: Cử nhân khoa công nghệ điện tử viễn thông
2016: Thạc sĩ quản lí giáo dục – Đại học GD đại học quốc gia Hà Nội
2017: Tốt nghiệp Thạc sỹ quản trị kinh doanh trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
2017: Nghiên cứu sinh Học viện quản lý giáo dục
Website chính thức: http://trungcaplqd.edu.vn/ 
Fanpage:https://www.facebook.com/trungcaplqd.edu.vn/?ref=bookmarks