PHƯƠNG PHÁP HỌC NGHỀ TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Phương Pháp Học Nghề Tại Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
 
       Chương trình đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân được thiết kế, xây dựng theo các văn bản chỉ đạo củaBộ GD&ĐTvà Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quản lý nội dung và chương trình dạy nghề cần quan tâm đến nội dung và tiến trình giảng dạy, cần huy động các thành viên trong bộ máy QL nhà trường, các phòng và đội ngũ GV, phân công theo dõi nắm tình  hình thực hiện chương trình hàng tuần, tháng thông qua kiểmtra phiếu báo giảng, sổ đầu bài, dự giờ, thời khóa biểu... Điều quan trọng là phải tiến hành phân tích các thông tin thu được, để có thể đánh giá được việc thực hiện chương trình sau mỗi lần tổng hợp theo dõi định kỳ hàng tuần, tháng. Từ đó để đưa ra những biện pháp QL phù hợp, giúp GV thực hiện đúng, đủ chương trình. 

                                                                                                 Lý thuyết đi đôi với thực hành

    Hiện nay Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân đang hoàn thiện kế hoạch đào tạo toàn khóa theo Thông tư số 31/2010/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2010, các Quyết định số: 780/QĐ/TCDN; 781/QĐ-TCDN;782/QĐ-TCDN; 783/QĐ-TCDN ngày 19 tháng 12 năm 2011 phê duyệt chương trình dạy nghề sơ cấp mà trung tâm đào tạo, theo điều 17, thời gian hoạt động đào tạo tùy theo yêu cầu, tính chất của nghề dào tạo và tình hình thực tế của cơ sở đào tạo, do vậy Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân có thể tự thiết kế chương trình đào tạo đảm bảo mục tiêu, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

    Chương trình đào tạo luôn đề cao sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện cho người học củng cố lý thuyết, làm quen dần với công việc thực tế, đồng thời giúp người học rèn luyện được kỹ năng làm việc.


Hồ sơ dự tuyển:
-          Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương
-          ChứngNghề minh thư photo
-          Đơn xin học nghề ( theo mẫu sẵn có )
-          Chứng nhận đối tượng ưu tiên ( nếu có)
-          4 ảnh 2x3
Nộp hồ sơ tại : Số 1 Xa La- Hà Đông – Hà Nội ( đối diện viện 103)
      Hotline: 098 747 6688 or 02422 404040