NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN
 
     Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân có chức năng tổ chức dạy nghề và bồi dưỡng nghề, nhằm nâng cao tay nghề cho nhân dân lao động, góp phần vào việc giải quyết việc làm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 
Trung tâm dạy nghề Tư thục Thanh Xuân có nhiệm vụ:

- Tổ chức thực hiện chỉ tiêu đào tạo nghề theo kế hoạch hàng năm.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch và thực hiện các lớp dạy nghề ngắn hạn, chương trình, giáo trình giảng dạy đối với ngành nghề đ­ược phép đào tạo.
- Tổ chức dạy nghề ngắn hạn, bổ túc, bồi dưỡng, tập huấn nghề, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất cho mọi đối tượng có nhu cầu.
- Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên đủ về số lượng; phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
- Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.
- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình ngư­ời học nghề trong hoạt động dạy nghề; tổ chức cho người học nghề tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
- Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và ngư­ời học nghề tham gia các hoạt động xã hội..
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.