Thông tin liên hệ

Phòng đào tạo

Hotline:  (024) 22 400 400
0243.511 5832 - 0243.511 5833
info@thanhxuan.edu.vn

Phòng quản lý

Hotline:   (024) 22 400 400
0243.511 5832 - 0243 511 5833
info@thanhxuan.edu.vn

Phòng Tuyển sinh

Hotline:  0913 69 33 03 - 098 747 6688
(024) 22 40 40 40
trungtamdaynghethanhxuan01@gmail.com

Phòng  công tác HSSV

Hotline:  (024) 22 400 400

0243.5115832 - 0243 511 5833
info@thanhxuan.edu.vn