KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Kết Quả Đạt Được Của Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
 
Hoạt động đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân  trong những năm qua đã đạt được một số kết quả đáng tự hào:
- Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân có truyền thống trong đào tạo nghề, là một trong những ngọn cờ đầu về đào tạo nghề của thành phố, trong những năm qua, hoạt động đào tạo của Dạy nghề Thanh Xuân luôn ổn định, thể hiện qua công tác tuyển sinh đầu vào, số lượng ngành nghề đào tạo ổn định, đội ngũ giáo viên gắn bó với nhà trường.


                                                                                          Khóa học khai giảng tháng 9/2017

- Hoạt động quản lí đào tạo được đánh giá tốt qua một vài khía cạnh, đã đi vào nề nếp thể hiện qua các khâu tuyển sinh, hoạt động dạy học, kiểm tra đánh giá ...Kết quả tốt nghiệp của học viên chủ yếu ở mức độ Khá, chất lượng học tập của học sinh có những tiến bộ bước đầu đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp.
 -  Cơ sở vật chất:  khang trang, đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong đào tạo 
- Đội ngũ GV cơ bản có tay nghề cao, tận tâm với nghề, dám nghĩ, dám làm, biết tận dụng mọi lợi thế về CSVC, phòng thực hành, thiết bị dạy học trong hoạt động đào tạo. Trung tâm đã cung ứng kịp thời nguồn nhân lực lao động có tay nghề cho cho xã hội, góp phần khắc phục tình trạng thiếu hụt "thợ" lao động trực tiếp.
Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân phối hợp với một số doanh nghiệp trên địa bàn đưa học viên sang thực tập và trao đổi các thông tin nhu cầu việc làm và thông tin học viên tốt nghiệp.