Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thu Hòa

Với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng trường Trung cấp KTCN Lê Quý Đôn, Bà Nguyễn Thị Hòa đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, Từ năm: 2012 – đến nay, Nguyên là Giám đốc: - Công ty TNHH Công nghệ Thanh Xuân - Công ty TNHH Di sản Văn hóa Việt - Công ty TNHH Giáo dục Steve Jobs Hà Nội - Bảo tàng Gốm xứ Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Tửu

Từ năm: 1992 – 2006 Ông Nguyễn Văn Tửu nguyên là GĐ TTDNTT Thanh Xuân Từ năm: 2000 – 2011 nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị Từ năm: 2005 – 2011 nguyên là Hiệu trưởng Trường Trung cấp KTCN Lê Quý Đôn

Ông Nguyễn Xuân Linh

Trình độ học vấn: - Năm 1996 tốt nghiệp Đại học, kỹ sư ngành điện tử viễn thông – Trường Đại học KHTN. - Năm 1999 tốt nghiệp Thạc sĩ Điện tử viễn thông - Trường Đại học KHTN. Người sáng lập ra chiếc điện thoại di động lớn nhất Việt Nam lập kỷ lục Guinness Việt Nam, do sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận.