ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGHỀ TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Định Hướng Nâng Cao Chất Lượng Đào Tạo Nghề Tại Trung Tâm Dạy Nghề Thanh Xuân
 
      Đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân. Mục tiêu phát triển Trung tâm, Ban Lãnh đạo đã nhấn mạnh: Phát triển Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực theo hướng công nghệ hiện đại, tập trung tổ chức đào tạo nghề ở trình độ sơ cấp, bồi dưỡng nâng cao tay nghề; kết hợp đào tạo với sản xuất kinh doanh và dịch vụ khoa học kỹ thuật; nâng cao vị thế và uy tín trong hệ thống dạy nghề trên địa bàn quận và thành phố”.


 
- Nhiệm vụ đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân cụ thể như sau:
+ Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật các nghề (được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đào tạo) ở trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành một số nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
+ Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề đối với ngành nghề được phép đào tạo.
+ Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh học nghề.
+ Tổ chức các hoạt động dạy và học, kiểm tra, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Tuyển dụng, quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của trung tâm đủ về số lượng, phù hợp với ngành nghề, quy mô đào tạo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.
+ Tư vấn học nghề, tư vấn việc làm miễn phí cho người học nghề.
+ Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học nghề trong hoạt động dạy nghề, tổ chức cho người học đi tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
+ Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học nghề tham gia các hoạt động xã hội.
+ Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.