BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN
 
     Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân được thành lập năm 1991 tại Hà Nội với chức năng tổ chức dạy nghề và bồi dưỡng nghề, nhằm nâng cao tay nghề cho nhân dân lao động, góp phần vào việc giải quyết việc làm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

    Trong những năm qua, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của các Sở, Ban, Ngành trong thành phố. Dưới sự lãnh đạo,chỉ đạo của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trung tâm đã đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn xây dựng trung tâm ngày càng phát triển. Trung tâm đã góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
   

 
    Thực hiện Thông tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Quyết định số 5046/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của UBND thành phố Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) về việc phân cấp quản lý công tác tổ chức. Hiện nay biên chế bộ máy của Trung tâm là: 51 người. Trong đó cán bộ giảng dạy: 36 người, cán bộ nhân viên phục vụ: 15 người.